Vážené klienty, vážení klienti, uzavření Studia dle nařízení vlády prodlouženo do 1.4.2020.